ໃບປະກາດກຽດຕິຍົດ

zhengshu

ໃບປະກາດກຽດຕິຍົດ

ໃນປີ 2018, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມມູນນິທິຈີນແລະໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນສະມາຊິກດີເລີດ